การจัดวางข้อความภายในเซลล์ และการผสานเซลล์ใน Excel 2013

1 วิธีการจัดวางข้อความภายในเซลล์

1.1 คลิกเลือกเซลล์ที่ต้องการ

1.2 คลิกแท็บ หน้าแรก

1.3 เลือกรูปแบบการจัดวางข้อความที่ต้องการ

1.4 ข้อความก็จะถูกจัดวางตามที่กำหนด

2 การผสานเซลล์

2.1 คลิกเลือกเซลล์ที่ต้องการ

2.2 คลิกแท็บ หน้าแรก

2.3 เลือกรูปแบบการจัดวางข้อความที่ต้องการ

2.4 ข้อความจะถูกประสานตามที่ต้องการ

ข้อมูลจาก : https://sites.google.com/site/tonaorteacher/swn-prakxb-khxng-porkaerm-microsoft-excel-2010