การกำหนดรูปแบบตัวเลขใน Excel 2013

1 เลือกเซลล์ที่ต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบตัวเลข

2 คลิกแท็บ หน้าแรก

3 คลิกปุ่มลูกศรในส่วนของ ตัวเลข

4 คลิกเลือก ตัวเลข

5 กำหนดรูปแบบการแสดงลักษณะตัวเลขตามต้องการ

6 คลิกปุ่ม ตกลง

7 จะได้รูปแบบตัวเลขตามที่เราเลือก

ข้อมูลจาก : https://sites.google.com/site/tonaorteacher/swn-prakxb-khxng-porkaerm-microsoft-excel-2010