การกำหนดแบบอักษรที่ต้องใช้งานอยู่ประจำใน Excel 2013

1 คลิกปุ่ม ไฟล์

2 คลิกปุ่ม ตัวเลือก

3 คลิกแท๊ป ทั่วไป ตั้งค่าที่ เมื่อสร้างเวริ์กบุ๊กใหม่

4 กดปุ่ม ตกลง

ข้อมูลจาก : https://sites.google.com/site/tonaorteacher/swn-prakxb-khxng-porkaerm-microsoft-excel-2010