การป้องกันแผ่นงาน ใน Excel 2013

1. วิธีการป้องกันแผ่นงาน

1.1 คลิกแท็บ รีวิว

1.2 คลิกเลือก ป้องกันแผ่นงาน

1.3 พิมพ์รหัสผ่านที่กำหนดไว้

1.4 คลิกปุ่ม ตกลง

1.5 ใส่รหัสผ่านอีกครั้งเพื่อทำงานต่อ คลิกปุ่ม ตกลง


2. วิธีการยกเลิกการป้องกันแผ่นงาน

2.1 คลิกแท็บ รีวิว

2.2 คลิกเลือก ยกเลิกการป้องกันแผ่นงาน


2.3 พิมพ์รหัสผ่าน

2.4 คลิกปุ่ม ตกลง

ข้อมูลจาก : https://sites.google.com/site/tonaorteacher/swn-prakxb-khxng-porkaerm-microsoft-excel-2010