การปรับขนาดแถว และคอลัมน์ในแผ่นงานของ ใน Excel 2013

1. วิธีการปรับความกว้างของคอลัมน์

1.1 คลิกเมาส์บริเวณเส้นแบ่งคอลัมน์

1.2 คลิกลากเมาส์ปรับความกว้างของคอลัมน์

1.3 ปล่อยเมาส์คอลัมน์จะมีความกว้างตามที่กำหนด


2. วิธีการปรับความกว้างของแถว

2.1 คลิกเมาส์บริเวณเส้นแบ่งแถว

2.2 คลิกลากเมาส์ปรับความกว้างของแถว

2.3 ปล่อยเมาส์แถวจะมีความกว้างตามที่กำหนด


ข้อมูลจาก : https://sites.google.com/site/tonaorteacher/swn-prakxb-khxng-porkaerm-microsoft-excel-2010