การสร้างสมุดงาน ใน Excel 2013

1. เปิดโปรแกรม Excel 2013

2. เลือกแม่แบบที่ต้องการ

ข้อมูลจาก : https://sites.google.com/site/tonaorteacher/swn-prakxb-khxng-porkaerm-microsoft-excel-2010