การกำหนดสีให้พื้นเซลล์ใน Excel 2013

1 คลิกเลือกช่องเซลล์ที่ต้องการใส่สีลงไป

2 คลิกเลือก สีเติม แล้วเลือกสีพื้นเซลล์ที่ต้องการ

3 เซลล์ที่เลือกก็จะมีพื้นสีตามที่กำหนด

ข้อมูลจาก : https://sites.google.com/site/tonaorteacher/swn-prakxb-khxng-porkaerm-microsoft-excel-2010