Thaksin University      


การเปิด
-ปิด การย่อ-ขยาย และการย้ายหน้าต่าง   
                                                 

1. การปรับขนาดหน้าต่าง เลื่อนตัวชี้เมาส์ไปยังขอบของหน้าต่าง ตัวชี้เมาส์จะเปลี่ยนรูปจาก  เป็น  หรือรูปอื่น ๆ ดังต่อไปนี้  ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ชี้เมาส์ คลิกเมาส์ค้างไว้แล้วลาก หน้าต่างจะเปลี่ยนขนาดไปเมื่อได้ขนาดตามต้องการแล้วให้ ปล่อยเมาส์
2. ย่อหน้าต่างที่เปิดอยู่ให้เล็กสุด คลิกที่ปุ่ม     บนด้าน ขวา มือของ Titlebar
3. การขยายหน้าต่างให้ใหญ่ที่สุด คลิกที่ปุ่ม  บนด้าน ขวา มือของ Titlebar ถ้าหน้าต่างมีขนาดใหญ่ที่สุดอยู่แล้วบนด้าน ขวา มือของ Titlebar จะแสดงปุ่ม  แทนปุ่ม
4. การคืนรูปหน้าต่าง คลิกที่ปุ่ม  บนด้าน ขวา มือของ Titlebar ถ้าขนาดหน้าต่างไม่ได้มีขนาดใหญ่ที่สุดอยู่แล้วบนด้าน ขวา มือของ Titlebar จะแสดงปุ่ม  แทนปุ่ม
5. การย้ายหน้าต่าง ชี้เมาส์ ไปที่ Titlebar คลิกเมาส์ ค้าง ไว้ แล้ว ลาก เมาส์ไปยังตำแหน่งของหน้าจอที่ต้องการเคลื่อนย้าย หลังจากนั้น ปล่อย เมาส์ในตำแหน่งที่ต้องการ

6. การสลับระหว่างหน้าต่างที่กำลังเรียกใช้ คลิกปุ่มของโปรแกรมบน Taskbar ถ้าไม่สามารถมองเห็น Taskbar ให้ชี้ไปที่พื้นที่ของหน้าจอบริเวณตำแหน่งของTaskbar ตัวอย่างเช่น ถ้า Taskbar อยู่ที่ตำแหน่งล่างสุดของหน้าจอ ให้คลิกไปที่โปรแกรมนั้น หรือจะใช้วิธีลัดโดยกดคีย์บอร์ด Alt+Tab และเลือกโปรแกรมที่ต้องการใช้งาน

 

กลับหน้าแรก

จัดทำโดย : กลุ่มภารกิจบริการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา