Thaksin University       


การปรับเวลานาฬิกาบนเครื่องคอมพิวเตอร์


       การปรับเปลี่ยนเวลาสามารถทำได้โดยการคลิกที่ Start จากนั้นคลิกเลือกที่ Control Panel เมื่อปรากฏหน้าต่างของ Control Panel แล้ว ให้คลิกเลือกที่ Date time, Language, and Regional Optionจากนั้นให้เลือกที่ Date and Time จะปรากฏหน้าต่างเพื่อปรับเปลี่ยนเวลาดังรูป

 

การปรับเปลี่ยนชั่วโมง นาที หรือวินาที ทำได้ดังนี้
• นำเมาส์ไปป้ายตำแหน่งของตัวเลขที่ต้องการเปลี่ยนให้ขึ้นแถบสี
• พิมพ์ค่าตัวเลขที่ต้องการเปลี่ยน


         

กลับหน้าแรก

 

 

จัดทำโดย : กลุ่มภารกิจบริการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา